BRaiNS

AI voor BRaiNIES  

Kennis- en Informatiewerkers

AI voor BRaiNIES: Kennis- en Informatiewerkers

GIDS: AI in de Praktijk versie 2.0


Praktische Gids voor Persoonlijk Gebruik in de Informatieprofessie

Heterdaadsessie 

AI in het Informatiedomein

30 Nov. 2023, Stadhuis Zoetermeer

Heterdaadsessie AI in het Informatiedomein

30 November 2023, Gemeente Zoetermeer

AI voor BRaiNIES

Workshops voor AI

In de Informatieprofessie

Nieuw

TijgerTalker
AI Gids 1

Leren omgaan met AI is een cultuurverandering 

AI gaat voor informatieprofessionals een belangrijke rol spelen. Veel dingen veranderen: de professie, de kernprocessen en de persoonlijke taken. Het is zaak om iedereen mee te nemen in deze ontwikkeling en relevante use-cases te identificeren en in te zetten. 

Pure informatie-overdracht in de vorm van presentaties en publicaties volstaat niet. Wat nodig is: een mix van informatie en geleide bewustwording, bijvoorbeeld in de vorm van workshops. 

Een belangrijk doel daarbij is om in behoorlijk korte tijd te groeien èn enthousiast te worden over de ontdekkingsreis.

Horen, zien, zelf aan de slag èn een missie hebben

Zo’n ontdekkingsreis vergt naast presentaties: zèlf experimenteren met AI, algemene tools leren hanteren voor algemene toepassingen, maar ook relevante specifieke toepassingen en specifieke tools.

Individueel en als groep

Maar ook heel sterk: serieuze business cases cases ontdekken en een AI-advies uitbrengen aan het management. Ja, door de informatieprofessionals zelf!

Belangrijk: Geef als management tijd voor ‘huiswerk’ en spreek de intentie uit dat er (a) een open mind zal zijn voor het resulterende advies en (b) geen ontslagen door AI voor de deelnemers.

AI Gids 1

Workshops voor Informatieprofessionals, de opbouw:

 • AI voor Informatiewerk
  Achtergronden, Toepassingen, Prompts, Experimenteren.
 • AI voor Informatieprofessionals
  Toepassingen & Prompts in de praktijk, Model AI voor Informatiebeheer (of andere discipline).
 • AI voor Informatiebeheer (of andere discipline)
  Breakout-groepjes rond model, Specifieke AI-tools, Start business cases.
 • AI Advisering aan Management
  Contouren met business cases, Hoofdlijnen-advies, Actiepunten.
AI Gids 1

Modellen

Je ziet al dat er gebruik wordt gemaakt van Modellen, speciaal ontwikkeld voor de verschillende disciplines. Die geven focus op de toepassingsmogelijkheden van AI voor zo’n discipline.

Maatwerk

Het betreft hier 4 dagdelen, verspreid over een paar maanden, maar uiteraard is er maatwerk mogelijk, specifiek voor de organisatie.

Werkvormen

Het gaat niet sec om informatie opdoen en vaardigheden leren, maar ook om persoonlijk betrokkenheid. Reflectie en samenwerking helpen daarbij. Daarom wordt ook in groepjes en duo’s gewerkt.

Open gesprek 

Er is nog heel veel meer over te zeggen en allerlei varianten zijn mogelijk.

Neem hier contact op voor een open gesprek over wensen en mogelijkheden.

AI Gids 1

Je kunt meedoen met de Heterdaadsessie over AI. Kijk hieronder!

30 november 2023, Zoetermeer

Op Heterdaad…

AI in het Informatiedomein

Impact op Persoon/Organisatie/Professie. AI binnen een Archiefdienst. AI in een Provinciehuis. Etc.

AI Gids 1

De impact van AI in het Informatiedomein

'Iedereen' kan met AI gericht researchen, samenvatten, ordenen, vertalen, copywriten en zelfs notities schrijven. En nog veel meer.

Maar wat betekent dat voor de Informatieprofessie? Voor onszelf? En voor de processen in de organisatie? Boeiende vraagstukken!

Op donderdagmiddag 30 november duiken we in AI met Marc Holtman, Hoofd Toegankelijkheid en Digitale Innovatie van Stadsarchief Amsterdam. Guido Scheuerman, Innovation Officer bij Provincie Zuid-Holland. Simon Been, AI-kenner van Tijger BRaiNS. Tom Broens, Head of Teaching & Learning Centre - UvA/Amsterdam UMC. Bart Geurts, JoinSeven, intelligente data-oplossingen.

.

Plaats AI Sessie Stadhuis Zoetermeer

Datum 30 november 2023

Tijd 12.30 - 17 uur + inloop met broodjes, borrel.

Exclusief voor leden à € 175

Géén lid? € 250 (sessie deelname èn lidmaatschap 2023). Team? Korting na 4 deelnemers. Tarieven 2023.

En er is nog de GIDS…

GIDS AI in de Praktijk 1

De Praktische Toepassing van AI voor de Informatieprofessie vol voorbeelden uit het Informatiedomein.

• Hoe starten? • AI in het Informatiedomein • Experimenteer!
• Welke AI gebruiken? • Waar is AI wel/niet goed in?
• Hoe stel je de Juiste Vragen? • Waarom is dat zo belangrijk?
• Vele Voorbeelden van Research en Sollicitaties tot Samenvatten
• Talrijke Tips • Steeds Genuanceerd en met Kritische Blik
• Handige bronnen en andere Praktische Links

Doel: persoonlijk gebruik van ChatGPT, de bekendste AI.

AI Gids 1

Impact. Hoe starten. De Juiste Vragen stellen. Vele Toepassingen & Tips. Kritisch & Genuanceerd.

Volledig bijgewerkte update, november 2023

Titel  GIDS: AI in de Praktijk

Voor  Persoonlijk Gebruik in de Informatieprofessie

Inhoud  Impact  / De Juiste Vragen stellen / Vele Toepassingen & Tips

BONUS: Gratis SnelStart Gidsje

Auteur  Drs. Simon Been

Versie  2.0 (Nov. 2023)

Omvang  111 pagina’s

Doelgroep  Geïnteresseerden / Experimenteerders / Toepassers in de eigen praktijk

Licentie: € 25 voor persoonlijk gebruik. Upgraden kan.

€ 100 voor teams (max. 10 pers.)

€ 500 voor afdeling/unit (max 50)

€ 1000 voor organisatie (50+)

Doel. Bewustworden / Experimenteren en Leren / Toepassen in de eigen praktijk

Kritisch & Genuanceerd

Voor persoonlijk gebruik